Helping Mamas sẽ phân phát đồ dùng cho bé vào những ngày sau:

Các sự kiện có thể bao gồm tã lót, khăn lau, sản phẩm kinh nguyệt, v.v. Những sự kiện này được mở cho tất cả mọi người và không yêu cầu đăng ký.

Các cá nhân có thể nhận đồ dùng cho LÊN HAI GIA ĐÌNH cho đến khi hết đồ

Tháng mười một

Thứ Bảy, ngày 11 tháng 11

*ĐÂY LÀ SỰ KIỆN CHỈ CÓ XE-THRU, BẠN PHẢI CÓ XE*
Helping Mamas
4487 Park Drive (Bãi đậu xe)
Norcross, GA 30093
9:30 sáng – 11 giờ sáng

Thứ Bảy, ngày 18 tháng 11

Helping Mamas / Councilman Jason Winston
The Villages at Carver Family YMCA
1600 Pryor Rd SW
Atlanta, GA 30315
10 giờ sáng – 12 giờ trưa

Mọi câu hỏi, nhận xét hoặc quan tâm có thể được chuyển đến info@helpingmamas.org.