Helping Mamas sẽ phân phát đồ dùng cho bé vào những ngày sau:

Các sự kiện có thể bao gồm tã lót, khăn lau, sản phẩm kinh nguyệt, v.v. Những sự kiện này được mở cho tất cả mọi người và không yêu cầu đăng ký.

Các cá nhân có thể nhận đồ dùng cho LÊN HAI GIA ĐÌNH cho đến khi hết đồ

Tháng năm

Thứ Bảy, ngày 11 tháng 5

*ĐÂY LÀ SỰ KIỆN CHỈ CÓ XE-THRU, BẠN PHẢI CÓ XE*
Helping Mamas
4487 Park Drive (Bãi đậu xe)
Norcross, GA 30093
9:30 sáng – 11 giờ sáng

Mọi câu hỏi, nhận xét hoặc quan tâm có thể được chuyển đến info@helpingmamas.org.